• info@sopeyzaj.com
 • (0216) 325 20 58
Proje ve Danışmanlık

Proje ve Danışmanlık

-Peyzaj ihale paketi

-Ruhsat Projeleri

-Danışmanlık Hizmeti

 

Peyzaj ihale paketi; İşveren tarafından ortaya konulmuş amaç ve istekler doğrultusunda tasarımın geliştirilmesi, konsept proje onayını takiben uygulama projelerinin çizilmesi, metrajların ve teknik şartnamelerin oluşturulmasını kapsamaktadır.

Konsept Proje (Ön Proje) 

 • -Eskiz çalışmaları,
 • -Genel tasarımın yapılması,
 • -Örnek görseller.

Avan Proje

 • -Yapısal ve bitki yerleşimi genel prensip planlarının hazırlanması, 
 • -Malzeme kararlarının alınması,
 • -Diğer disiplinlerin (mimari, mekanik, altyapı, elektrik vb) koordinasyonu doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılması ve son kararlara ulaşılması. 

Onaylanan avan proje doğrultusunda, uygulama proje aşamasına geçilir. 

Uygulama Projeleri 

Yapisal Uygulama Projeleri

 • -Yüzeysel drenaj hesapları doğrultusunda, eğimler hesaplanarak ince kot hesapları yapılır ve sert zemin planları oluşturulur.
 • -Sert satıhlar ve yumuşak peyzaj alanları belirlenir.
 • -Aplikasyona esas oluşturacak, merdiven ve rampa değerleri, ayrıntılı kotlar proje üzerine işlenir.
 • -Malzeme bilgisi verilir.

Bitkilendirme Projesi 

 • -Yapısal tasarım uygulama projesi üzerinde bitkilendirme projesi hazırlanır.
 • -Seçilen bitkilerin referans fotoğraflarını gösteren bir bitki kataloğu A4 formatta hazırlanır.
 • -Keşif listesinde bitkilerin Latince ve Türkçe isimleri, boy, gövde çevresi, gövde boyu, kap ebatları, bitki standartları ve adetleri gösterilir.

Drenaj Projeleri  

 • -Mimari, Altyapı ve mekanik proje müellifleri ile ortak alınan kararlar doğrultusunda, yağmur sularının sert satıh ve toprak alanlardan uzaklaştırılmasını içeren şematik planlar yapısal uygulama projesinin üzerine işlenir.

Sulama Projeleri 

 • -Bitkilendirme projeleri üzerinden su ihtiyacı doğrultusunda sulama sistemlerinin dağılım planı, kablolama planı ve tip detayları çizilip hazırlanır. 
 • -Sprink adet ve modellerinin olduğu, damlama alanlarının ve boru çaplarının belirlendiği, hidrolik hesabın yapılıp hidrafor bilgisinin verildiği, depo kapasitesinin belirlendiği detaylı sulama raporu A4 formatında hazırlanır.

Aydinlatma Projeleri  

 • -Elektrik Proje Müellifleri ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda peyzaj aydınlatma armatürleri, kodlama ve sınıflama yapılarak plan üzerinde şematik olarak gösterilir.
 • -Seçilen aydınlatma armatürlerini gösteren bir aydınlatma kataloğu A4 formatta hazırlanır.

Kesit ve detaylar

 • -Projenin uygun görülen yerlerinden birkaç adet kesit alınır.
 • -Proje genelinde, bina haricindeki mimari yapıların (gölgeleme elemanları, köprüler vb) detayları çizilir.

Metraj ve Teknik Şartnameler 

 • -İhale dosyasına eklenmesi amacı ile uygulama projesi kapsamındaki her bölüm için ayrı ayrı metraj listeleri Excel ortamında hazırlanır.
 • -Uygulamaya esas olan tüm alan, öğe ve yapıların teknik şartnameleri oluşturulur.

Teslim Şekli  

 • -Projeler Autocad ortamında CD ile teslim edilir.