• info@sopeyzaj.com
 • (0216) 325 20 58
Çim Tohumu

Çim Tohumu

Çim tohumunu;

-Kıyı bölgelerimizde Şubat - Mayısın ilk yarısı / Eylül - Kasımın ilk yarısı

-İç bölgelerimizde Martın ilk yarısı - Mayıs / Eylül – Ekim aylarında ekebilirsiniz.

Erken sonbahar, çim tohumu ekmek için ideal zamandır. Zemin hala çimlenmeye yardımcı olacak kadar sıcaktır, ancak günler serin ve bazen yağmurludur. Bu kombinasyon yeni ekilen tohumların kurumamasına yardımcı olur. İlkbahar, çim tohumu ekmek için ikinci en iyi seçenektir. İlkbahar güneşi ve yağmur, güçlü çim büyümesine katkıda bulunur.

 

Çim Tohumu Nasıl Uygulanır?

 • Tüm çimi değiştirmek istiyorsanız, eski çimi topraktan sıyırın.  Alanı temizlemek için diğer bir seçenek de herbisit püskürtmektir. Püskürtmeyi seçerseniz, saklamak istediğiniz çim veya bitkilerle temastan kaçının. Ayrıca tohumlamadan en az 5 ile 6 hafta önce uygulanmadığı sürece herbisitler tohum çimlenmesini ve köklenmesini engeller.
 • Değiştirmek istediğiniz çimin öldüğünden emin olduktan sonra ölü otu sahadan temizleyin.
 • Toprağın kaba ve ince tesviyesini yapın ve silindirleyerek ekime hazır hale getirin.
 • Çim alanın binalardan %1-2 oranında eğilmesi tavsiye edilir. Çimenlerin çok çabuk kurumasına neden oldukları için daha dik yamaçlar oluşturmaktan kaçının. 
 • Ekimden önce toprağa 15x15x15 NPK veya 20x20x20 NPK (kompoze gübre) metrekareye 25 gr atarsanız tohumların çıkış performansı daha iyi olur.
 • Ekime hazırlanmış toprak tabakasının üzerine m² ye 40-50 gr çim tohumu elle veya makineyle ekin. Homojen bir ekim için tohum sahanın yarısına enlemesine, diğer yarısına da boylamasına ekin.
 • Çim tohumlarının üzerini maksimum 2 cm kalınlığında kapak toprağı ile kapatın.
 • Toprak yüzeyini silindir ile sıkıştırın.
 • Sonra sulama işlemine geçebilirsiniz. Güneşin etkili olmadığı saatler sulama için idealdir. Sabahları erken saatler veya akşamları geç saatler seçilmelidir.  Sulama miktarı hava sıcaklığı ve buharlaşma oranına bağlıdır. Yağmurlama sulama, sulama tekniği için en uygun olanıdır. Yeni ekimlerde toprağın üst tabakası 2-3 hafta nemli kalmalıdır.
 • Çim türüne bağlı olarak, çimlenme 5 ile 21 gün arasında sürebilir. Yeni çimlerinizin kök salması ve yerleşmesi için 4 ile 10 hafta daha bekleyin. 
 • Yeni fideleriniz yaklaşık 1 inç yüksekliğe ulaştığında, yeni ekilen alanı çıplak noktalar veya kaçırmış olabileceğiniz yerler açısından inceleyin. Çıplak alanları yeniden tohumlayın ve yeni fideler kalınlaşana ve sonuçlardan memnun kalana kadar işlemi gerektiği kadar tekrarlayın.
 • Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. Kökler tam olarak gelişmediğinden ilk biçimden önce ve sonra alan mutlaka silindirlenmelidir. İlk biçimde çimler 8 cm yüksekliğe geldiğinde 6 cm’ye indirilmelidir. Sonraki biçimlerde çim yüksekliği 5-6 cm’den 3-4 cm’ye indirilmelidir. Her biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3’ü biçilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli husus her biçimde biçim yönü değiştirilmelidir.
 • Çim alanlarda gübreleme; sürgün ve kök büyümesi, hastalıklara dayanım ve kardeşlenme için şarttır. Sulama, bitkinin besin maddelerini kullanması zamanla topraktaki bitki besin maddelerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden düzenli olarak gübreleme yapılmalıdır.

 

Çim Tohumu Türleri

Festuca arundinacea

 • Diğer çim türlerine göre uzun boylu, geniş yapraklı ve nispeten kaba yapılıdır.
 • Yumak şeklinde gelişen bitki oldukça sık yapıda bir çim yüzey oluşturur.
 • Uzun ömürlü bir bitki olan çeşit, serin ve nemli bölgelerde iyi gelişir. 
 • Derin köklü olması nedeniyle sıcağa ve kurağa dayanımı yüksektir.
 • En kuru şartlarda bile, yeşil renk ve yaprak dokusunu korur.
 • Gölgeye dayanımı orta derecede, basılmaya dayanımı ise yüksektir. 
 • Her türlü toprak yapısına uyum göstermekle birlikte alkali ve tuzlu topraklara dayanımı oldukça fazladır.
 • Su göllenmesine ve zayıf drenajlı topraklara dayanımı iyidir.
 • 7 ila 15 gün arasında çimlenir (Çimlenmede toprak ısısı 12 0C altında olmamalıdır).
 • Tohum ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle m2’ye fazla uygulanmalıdır. Karışımlarda, yüksek oranlarda kullanıldığında iyi netice alınır.

 

Poa pratensis

 • Kısa boylu, ince yapraklı olması belirgin fiziksel özellikleridir.
 • Basılmaya dayanıklı olması ve rizomları ile kaplaması sayesinde spor alanlarının vazgeçilmezidir.
 • Çok yıllık ve kuvvetli rizom oluşumu ile yoğun çim tabakası oluşturabilir.
 • Sıcağa, soğuğa, yoğun kullanıma ve kısa biçime dayanıklıdır. Bu özellikleri nedeniyle spor sahalarında, park ve bahçelerde sıkça kullanılır.
 • 12-21 gün arasında çimlenir ve yavaş yapılanır.
 • Poa pratensis genellikle daha çabuk yapılanma özelliğine sahip diğer türlerle (örneğin, lolium perenne) beraber kullanılır.

 

Lolium perenne

 • Tüm dünyada çim alanların oluşmasında sıkça kullanılan bir türdür.
 • Uzun boylu, geniş yapraklı olması belirgin fiziksel özelliklerindendir.
 • Genelde geniş yapraklı bir çim olması nedeniyle kısa biçimlerde seyrek bir yapı gösterir. Bu nedenle karışım halinde kullanılmasında yarar vardır. 
 • Başlangıçta hızlı gelişen ve çabuk çıkan bir çeşittir. 
 • Çiğnenmeye ve yıpranmaya dayanıklıdır.
 • Yabancı otların çıkışına izin vermeyen bir çeşittir.
 • Orta yeşil renktedir.
 • Çok güçlü olan kök yapısı sayesinde karışımlarda dengeli bir yüzey oluşturur.
 • Yürüyüş alanları için tavsiye edilmez.
 • Pas hastalığına karşı dayanıklıdır. 
 • 4 ila 10 gün arasında çimlenir ve çabuk yapılanır.

 

Festuca rubra

 • Bu tür kendi içinde 3 botanik gruba ayrılır; Festuca rubra rubra, Festuca rubra commutata ve Festuca rubra trichopylla. Bunları birbirinden ayıran en önemli özellik rizom veya yumak oluşturabilmeleridir. Festuca rubra rubra’da rizom oluşumu çok, Festuca rubra trichophylla ise çok az olup, Festuca rubra commutata’da ise yumak oluşur.
 • İnce yapraklı geç yapılanan bir türdür.
 • Büyüme sırasında daha az miktarda azota gereksinim duyduğu için Lolium perenne ve Poa pratensis’ten daha yavaş büyür.
 • Asitli topraklarda suyun kısıtlı olduğu bölgelerde ve gölge alanlarda rahatlıkla kullanılır.

 

Cynadon dactylon (Bermuda Çimi)

 • Hızlı gelişen çok yıllık bir sıcak iklim bitkisidir. Ülkemizde Akdeniz iklim kuşağında yaygın olarak kullanılır.
 • Hemen hemen her toprakta yetişebilir. Drenajın zayıf olduğu yerleri, gölgeyi, yüksek pH’lı toprakları sevmez.
 • Sıcağı ve tam güneşi sever. Gölgeden hoşlanmaz. Gölge yerlerde ince, uzun ve zayıf bir doku kazanır.
 • Toprak ısısı 15 C altında çimlenmez.
 • Kışın toprak sıcaklığının 15 derecenin altına düşmesiyle birlikte rengi yeşilden sarıya doğru bir değişim gösterir. Bu değişim Akdeniz kıyısında kasım ayından nisan ayı ortasına kadar devam eder. Çim bu devrede uyku halindedir. Hiç bir gelişme göstermez. Hava sıcaklığının artmaya başlaması ile birlikte tekrar yeşerir.
 • Kuraklığa çok dayanıklıdır fakat susuz ve bakım yapılmayan yerlerde büyümez.
 • Aşınmaya çok dayanıklı olması ve kendini stolonlarla yenileyebilme özelliği nedeniyle belirtilen bölgelerde spor sahalarında ve golf alanlarında kullanılır.
 • Kısa biçime dayanıklıdır. 
 • Bermuda çimi kullanıldığı alanlarda, ilk çimlenme sırasında sıcak etkisinden korumak için Lolium perenne ile beraber kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca kışın, büyümenin olmadığı zamanlarda, uyumlu Lolium perenne’lerle ara ekim yapılarak yeşil örtünün devamlılığı sağlanır.

 

Agrostis tenuis

 • Rizom ve stolonlarıyla yayılarak sık bir çim dokusu oluştururlar. 
 • Kısa biçime dayaklı olduğundan kaliteli karışımların vazgeçilmezidir. 
 • Ayrıca sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
 • Aşınmaya dayanıklı değildir. 
 • İnce ve yumuşak dokusu ile güzel dokulu yüzeyler oluşmasını sağlar. 
 • İnce örtüsü ve çok kısa biçime uygun olduğu için özellikle golf alanlarda kullanılır.
 • Festuca türleri ile beraber ince kumlu örtülerde kullanılması tavsiye edilir.