• info@sopeyzaj.com
  • (0216) 325 20 58
Her gördüğümüz iğne yapraklı ağaç çam ağacı değildir

Her gördüğümüz iğne yapraklı ağaç çam ağacı değildir

Her gördüğümüz iğne yapraklı ağaç çam ağacı değildir. Çam, sedir, göknar ve ladin ağaçları arasındaki belirleyici farklar nelerdir?

  • Çamların kozalakları olgunlaştığında açılır, tohumları dökülür. Ama sedir, göknar ve ladin ağaçlarının kozalakları açılmaz.
  • Göknarların iğne yaprakları yassıdır. İki köşelidir. İki parmağınız arasında döndüremezsiniz. Ladinlerin iğne yaprakları dört köşelidir. İki parmağınız arasında kolayca döndürebilirsiniz. Sedirlerin iğne yaprakları 3 köşelidir.
  • Çam ağacıyla oldukça fazla benzerlikler gösteren sedir ağacı, ibre adı verilen yaprak uzunluklarına bakılarak çam ağaçlarından ayrılabilir. Çamların ibreleri uzun sedir ağaçlarının ise kısadır.
  • Göknarların uzun sürgünlere iğne yaprakları teker teker sarmal olarak dizilir. Sedirlerde ise kısa sürgünler üzerinde çok sayıda iğne yaprak buket halinde bir arada bulunur.
  • Göknarların kozalakları ağaç tepesinde yukarıya doğru dik olarak durur. Ladinlerin kozalakları aşağı ve yanlara doğru yönelmişlerdir.
  • Sedirler ışık ağacıdır. Ladin ve göknar gölgeye dayanıklıdır.
  • Yılbaşı çamı diye satılan ağaçlar çam değil göknar veya ladindir. Ama genellikle göknar kullanılmaktadır.

Fotoğraf örnekleri ağaçların herhangi bir türüne aittir. İbre yaprak renkleri belirleyici unsur değildir.

Blog